Onno Hoes

Voorzitter Schakelteam Personen met verward gedrag

De maatschappij is verhard. De aandacht die we ‘vroeger’ als mensen voor elkaar hadden, is vervangen door instituten en regels die precies weten welke standaardoplossing het beste is. Juist mensen die niet in een standaardhokje passen en hun eigen boontjes niet meer kunnen doppen, hebben die menselijke aandacht nodig. Als we meer echte aandacht voor elkaar hebben, dan zien we sneller dat het met iemand niet goed gaat en kunnen we incidenten voorkomen.

Annemarie van Gaal

Ondernemer en investeerder

Er is maar heel weinig voor nodig om van een rustig, weldenkend mens te veranderen in een verward persoon. Ik heb in mijn omgeving te maken gehad met iemand die door een herseninfarct veranderde in iemand die niet meer kon plannen, altijd angstig en agressief was en bovenal dood- en doodongelukkig.

Gijs Staverman

DJ Radio 2

Ik vind dat we verwarde mensen niet aan hun lot moeten overlaten. Vanuit mijn persoonlijke ervaring met iemand uit mijn directe omgeving weet ik dat begrip, aandacht en hulp een verschil kunnen maken

Marnix Norder

Voorzitter vereniging van woningcorporaties Aedes

Voor steeds meer mensen is zelfstandig wonen moeilijk. Ze hebben ondersteuning nodig van familie, vrijwilligers of professionals. Als dat niet goed gaat, is dat vervelend voor de mensen zelf, maar ook zeker voor de omwonenden. Wijkbeheerders van corporaties zijn vaak de eersten die verontrustende signalen krijgen. Zij kunnen verbinding leggen met instanties. Als oliemannetje. Maar uiteindelijk moeten anderen opstaan om echt iets te doen. Dat gebeurt niet altijd, en dat is zorgwekkend. De wijk moet wel leefbaar blijven.

© Nathan Sudmeier

Cornel Vader

Directeur Leger des Heils

Het Leger des Heils onderschrijft het manifest omdat Toegang en Perspectief voor de meest kwetsbaren mogelijk is. Wij geloven! Ook in mensen!

© ANP

Beau van Erven Dorens

Televisiepresentator

Lange wachttijden in de GGZ, een hoge eigen bijdrage aan de ziektekosten, mensen met premie-achterstand die worden uitgeschreven bij de verzekering, mensen met onoplosbare schulden, gezinsproblematiek: het beleid is GENADELOOS en duwt de zwakkere medemens naar de rand. Dit kan en moet anders!

Bibian Mentel

Snowboardster

Als we allemaal een beetje positiever in het leven zouden staan, elkaar de ruimte geven om een beetje anders te zijn en elkaar begroeten met een lach. Weet je hoeveel mooier dan jouw wereld wordt?

Erica Terpstra

Voormalig topzwemster, voormalig staatssecretaris VWS, presentatrice Omroep Max

#oogvoorelkaar betekent voor mij leef met compassie en ontmoet de ander zonder vooroordelen. Dat kan je trainen, het begint in jezelf!

Jörgen Raymann

Cabaretier en presentator

Eenzaamheid en verwardheid zijn 2 problemen waar wij als maatschappij samen aan kunnen werken. Laten wij er voor zorgen dat vooral verwarde mensen niet eenzaam zijn.

Isa Hoes

Actrice en schrijfster

Ik woon in het hartje van Amsterdam en zie genoeg mensen die soms wat eenzaam en zoekend rondlopen. Je hoeft niet iedereen meteen aan te spreken. Maar soms doet zich een situatie voor dat je wél vraagt: ’kan ik iets voor je doen?’. Als we allemaal soms even stil staan bij de ander, dan kunnen we echt van betekenis zijn.

© Neeltje Klein

Barbara Barend

Sportjournaliste

Omdat iets wat vanzelfsprekend lijkt, oog voor elkaar hebben, dat helaas niet meer is, steun ik deze actie. De wereld een klein beetje beter maken, begint bij jezelf en heel dichtbij.

Andre Rouvoet

Voorzitter Zorgverzekeraars Nederland

Zorg moet kwalitatief goed en voor iedereen toegankelijk zijn. En natuurlijk betaalbaar blijven. Maar bovenal is zorg mensenwerk. Laten we #oogvoorelkaar houden en de behoeften en mogelijkheden van mensen als vertrekpunt voor zorg op maat nemen.

Jetta Klijnsma

Commissaris van de Koning provincie Drenthe

Je leven kan je niet in je eentje leven, je hebt elkaar nodig. Heb oog voor elkaar en kijk echt naar elkaar om. Sommige mensen hebben extra steun nodig, zorg dat ze gezien worden! Dat kan zelfs mensenlevens redden.

Gerjoke Wilmink

Directeur Alzheimer Nederland

Nederland telt circa 270.000 mensen met dementie, waarvan de meeste nog thuis wonen. Zij kunnen veel langer meedoen dan we denken. Maar daar moeten we wel iets voor doen. Want één van de ergste dingen die je kan overkomen, is dat je niet meer meetelt, dat niemand je meer ziet. Daarom is het belangrijk dat we mensen met dementie blijven zien, de hand reiken en mét hen praten en niet óver hen. Op die manier heb je pas echt oog voor elkaar.

Boris van der Ham

Voorzitter van het Humanistisch Verbond

Een samenleving mag pas zo heten, als er voor iedereen een plek is. Je laat elkaar vrij, maar je let ook een beetje op de ander. En als iemand hulp nodig heeft, dan geef je die. Daardoor wordt ieders leven vriendelijker, veiliger en menselijker.

Han Noten

voorzitter Ambulancezorg Nederland

Altijd weer vinden we een reden om mensen niet mee te laten doen, uit te sluiten. We nodigen ze domweg niet uit voor het feestje, kiezen een ander voor de baan, willen ze niet in ons huis, op onze straat, in onze auto. Ze zijn anders dus eng.

Ton Heerts

Voorzitter MBO-raad

Die ene warme hand op de schouder kan het verschil maken. Die hand wil ik graag op je schouder leggen. Zodat je met een steuntje in de rug en een hand op de schouder voelt dat je er bent en dat je mee doet. Een klein beetje steun en met goede hulp op weg naar een nieuwe start.

Fred Paling

Voorzitter raad van bestuur UWV

Ieder mens moet volwaardig kunnen meedoen, ook in werk. De sleutel? Persoonlijke aandacht: verdiep je in elkaar en je wordt samen sterker. #oogvoorelkaar

Anita Witzier

Televisiepresentatrice

Ons dorp kende een mannetje dat, voorovergebogen met de handen op de rug een kerkzak vastklemmend, vogelgeluiden maakte. We waren als de dood voor hem. Een buurvrouw liet zich zelden zien, lag vaak op bed en werd in de volksmond ‘een luie slons’ genoemd. Mijn tante, waar je doorheen kon kijken, nam op verjaardagen een half gebakje waar ze vervolgens heel kunstig mee knutselde zonder een hap te nemen. ‘Die heeft een tik van de molen gekregen’. De ietwat slordige mevrouw die me op straat aansprak, iets te dicht in m’n aura kwam staan en een onsamenhangend verhaal afstak, irriteerde me. ‘Doe ff normaal!’ dacht ik en maakte me zo snel mogelijk uit de voeten. We oordelen wat af met z’n allen, zonder ons te verdiepen in het wie, hoe en waarom van de ander. Inmiddels weet ik beter en hebben de voorbeelden uit het verleden betekenis gekregen. Net als het woord ‘samenleving’. Dat woord zegt alles: leven doe je samen, met oog voor elkaar. Niemand uitgezonderd.

Hugo Backx

Directeur GGD GHOR Nederland

Kwetsbare mensen die verward zijn vragen vaak niet om hulp, om zorg of aandacht. Dat betekent vaak dat ze de hulp, die u en ik heel normaal vinden, niet hebben. Geen huisarts die ze met een eenvoudige ingreep of medicijn verder helpt. Zo raken mensen van de regen in de drup. Dat moeten we niet laten gebeuren.

Jacobine Geel

Voorzitter GGZ Nederland

Depressies, psychoses, angstaanvallen: psychische aandoeningen grijpen diep in het leven in van iedereen die er mee te maken krijgt en van de mensen om hen heen. Gelukkig zijn veel psychische aandoeningen goed te behandelen en is terugval met de nodige voorzorg vaak te voorkomen. Ik wil leven in een land waarin we pal staan voor optimale behandeling en begeleiding bij herstel, een land waarin het vanzelf spreekt dat iedereen meedoet. Wat daarvoor nodig is, is dat we onze krachten bundelen: politieke partijen, landelijke en lokale overheden, maar ook zorgverzekeraars, zorgaanbieders en zorgverleners. En om te beginnen wij allemaal: inwoners van Nederland. Als we echt oog hebben voor elkaar, kunnen we samen het verschil maken.

Carel van Vredenburch

Directeur Nibud

Iedereen kent momenten in het leven waarin het even niet gaat. Je op die momenten, gezien en gesteund voelen helpt. Het Nibud ondersteunt mensen met het omgaan met geld en wij pleiten voor een samenleving waarin we oog hebben voor elkaar.

Ferd Crone

Burgemeester van de gemeente Leeuwarden, voorzitter van de G40

Een samenleving, in Fryslân zeggen we mienskip, vormen we samen. Ieder met zijn of haar eigen rol en verantwoordelijkheid. Maar onderlinge betrokkenheid is juist van belang voor mensen die het moeilijk hebben. Daarom: heb oog voor elkaar!

Wat kun je doen?

Er zijn verschillende manieren om iemand de helpende hand te bieden.

  • het begint bij informeren: hoe gaat het met iemand en heeft hij of zij wat nodig? Als de gordijnen bij je buurman al een week dicht zijn, kun je aanbellen en zeggen dat je je zorgen maakt. Of als je dat niet alleen durft, vraag andere wijkbewoners of zij je ondersteunen. Als je het idee hebt dat het met een collega van je niet goed gaat, kun vragen hoe het met deze collega gaat. Laat aan de persoon wel altijd zelf over of hij/zij er iets over wilt vertellen. Forceer het niet.
  • luister en vraag door. Probeer niet meteen een oplossing te bedenken. Of te oordelen over wat hij/zij zegt.
  • schakel bij serieuze signalen als dit mogelijk is hulp in, via de huisarts, het wijkteam, de wijkagent en wijkverpleegkundige bijvoorbeeld. Of een vertrouwenspersoon op je werk.
  • je eigen veiligheid staat altijd voorop. Als je iemand die in de war is op straat ziet lopen, zorg dan dat je zelf veilig bent voordat je die persoon aan spreekt. Als er acuut gevaar is, bel je altijd 112.

Wil je weten hoe je om te gaan met mensen met een psychische aandoening en wat veelvoorkomende signalen zijn van als er iets aan de hand is, dan kun je de cursus MHFA volgen. Meer informatie vinden kun je terecht op www.mhfa.nl.


Poster

Download Poster

Met deze poster vraagt het Schakelteam voor personen met verward gedrag aandacht voor mededogen op straat. Het Schakelteam - onder voorzitterschap van Onno Hoes - stelt vast dat iedere Nederlander goed kan doen, door er voor de ander te zijn. Met deze poster nodigt het Schakelteam ook jou uit om mee te doen aan een samenleving, waarin iedereen samen mag leven.

Waarom deze ondertekenaars?

Het Schakelteam heeft zowel relaties uit het bekende werkveld van zorg en veiligheid benaderd maar ook mensen daarbuiten waarvan we het vermoeden hadden dat zij het - net als het Schakelteam - belangrijk vinden dat we met elkaar werken aan een inclusieve en veilige samenleving. We hebben gezocht naar een grote diversiteit van mensen om een zo groot mogelijk bereik te hebben in Nederland. We willen zoveel mogelijk mensen aanspreken. Iedereen is overigens persoonlijk benaderd door Onno Hoes.

Wat gaan de ondertekenaars zelf doen met dit manifest?

Alle ondertekenaars zullen in hun eigen netwerk en werkomgeving de gedachte van het manifest verspreiden. Dat kan via social media maar ook heel pragmatisch door het manifest aan de muur te hangen of in gesprekken met personeel te agenderen tijdens bijvoorbeeld een afdelingsoverleg. Het is aan de ondertekenaars zelf om daar inhoud aan te geven.

Waarom komt het Schakelteam nu met dit initiatief?

Het Schakelteam Personen Verward Gedrag heeft van de ministeries VWS en JenV en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de opdracht gekregen om tot 1 oktober 2018 te stimuleren dat in alle regio’s en gemeenten er een goed werkende aanpak is voor personen met verward gedrag. In haar laatste rapportage van april jl. heeft het Schakelteam onder andere het belang van een inclusieve en veilige wijk benadrukt. Uit de vele gesprekken met professionals maar ook ervaringsdeskundigen en bestuurders uit het hele land bleek dat de problematiek óók te maken heeft met onze maatschappij, en hoe wij als mens zelf (niet) kijken naar mensen met verward gedrag. Met dit manifest hoopt het Schakelteam de bewustwording op gang brengen, juist nu de einddatum van 1 oktober dichtbij is.

Welke tip heeft u voor als ik iemand zie met verward gedrag?

Je kan aan die persoon vragen ‘hoe gaat het met je, kan ik iets voor je doen?’. En luister vooral. Probeer niet meteen een oplossing te bedenken. Of te oordelen over wat hij/zij zegt. Als je hier meer over wilt weten kun je meer informatie vinden kun je terecht op www.mhfa.nl.

Hoeveel verwarde mensen zijn er eigenlijk?

We spreken liever van mensen met verward gedrag omdat het een symptoom is van de vele verschillen oorzaken die er er achter schuilgaan. Maar een precies aantal is niet bekend. Omdat het een brede groep mensen gaat: van de licht dementerende vrouw die op straat loopt en de weg kwijt is tot iemand die zoveel financiële, emotionele en andere problemen heeft dat hij niet meer helder kan denken. Het kan ook gaan om met mensen met psychische aandoeningen die thuis wonen, niet voor zichzelf kunnen zorgen, maar waar hulpverleners weinig vat op krijgen. Er zijn ook mensen die (soms veelvuldig of langere tijd) overlast veroorzaken maar geen strafbare feiten plegen en ook geen behoefte hebben aan hulp. Dat is een lastige categorie. En vooral de omgeving lijdt daar ook onder. Maar het kan iedereen overkomen: als alles even tegen zit in het leven kun je soms de grip kwijt raken en geen regie meer hebben in je leven.

Ik wil het manifest hebben, kunt u een exemplaar opsturen?

U kunt een exemplaar via de site downloaden en printen. De witte versie is dan praktischer gelet op de grote hoeveelheid zwarte inkt die u anders verbruikt. Wilt u meer exemplaren hebben, voor bredere verspreiding, laat ons dit dan weten. Wij zorgen er dan voor dat u het gewenste aantal krijgt.